Aktualności 2018

Aktualne komunikaty i ogłoszenia LTT

 


 


Lubliniec, 09.10.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszamy członków Lublinieckiego Towarzystwa Tenisowego na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 14 grudnia 2018 roku godz.18.00 w lokalu Niebieskie Migdały ( była Szuflada ) w Lublińcu ulica Strażacka 12. Chętnych prosimy o potwierdzenie swojej obecności do 30 listopada 2018 r w biurze LTT lub telefonicznie pod którymś z numerów: 606 27 12 27, 501 251 699.

 
Zarząd LTT.

 


 

Lubliniec, 11.08.2018 r.

KOMUNIKAT TURNIEJOWY

Nazwa turnieju: TURNIEJ NOCNY DEBLOWY
Termin: 24 sierpień 2018 r.
Miejsce rozgrywania: KORTY TENISOWE LTT ul. SPORTOWA 11 LUBLINIEC
Organizator: LUBLINIECKIE TOWARZYSTWO TENISOWE
Zgłoszenia: DO 24.08.2018r. GODZ. 17.00 W BIURZE LTT
LUB TEL. NR: 692 812 595 lub 501 251 699
Kategorie: GRA PODWÓJNA
Osoba prowadząca: JACEK ŁUCZYŃSKI
Przepisy: ZGODNIE Z REGULAMINEM TURNIEJOWYM LTT
Losowanie, ustalenie wariantów gier: PO ZAMKNIĘCIU ZGŁOSZEŃ – 24.08.2018 r. GODZ. 17.15
Liczba kortów: 3
Wpisowe: CZŁONKOWIE LTT - 10,00 zł
Nagrody: PUCHARY
INNE INFORMACJE: Rozpoczęcie gier 24.08.2018 r. godz. 17.30


Zapraszamy

Zarząd LTT.

 

 


 

Lubliniec, 11.07.2018 r.

KOMUNIKAT TURNIEJOWY

Nazwa turnieju: TURNIEJ O PUCHAR PREZESA LTT
Termin: 20 - 22 lipiec 2018 r.
Miejsce rozgrywania: KORTY TENISOWE LTT ul. SPORTOWA 11 LUBLINIEC
Organizator: LUBLINIECKIE TOWARZYSTWO TENISOWE
Zgłoszenia: DO 20.07.2018r. GODZ. 17.00 W BIURZE LTT
LUB TEL. NR: 692 812 595 lub 501 251 699
Kategorie: GRA PODWÓJNA
Osoba prowadząca: JACEK ŁUCZYŃSKI
Przepisy: ZGODNIE Z REGULAMINEM TURNIEJOWYM LTT
Losowanie, ustalenie wariantów gier: PO ZAMKNIĘCIU ZGŁOSZEŃ – 20.07.2018 r. GODZ. 17.15
Liczba kortów: 3
Wpisowe: CZŁONKOWIE LTT - 10,00 zł
Nagrody: PUCHARY
INNE INFORMACJE: Rozpoczęcie gier 20.07.2018 r. godz. 17.30


Zapraszamy

Zarząd LTT.

 

 


 

Lubliniec, 28. 06. 2018 r.

 

WAKACJE Z TENISEM 2018

Lublinieckie Towarzystwo Tenisowe organizuje na swoich kortach od 3 lipca do 31 lipca zajęcia sportowe dla dzieci - „Wakacje z Tenisem”. Zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 9.00 do 12.00 (grupa młodsza 6-11 lat w godzinach 9.00-10.30 oraz grupa starsza - 12-16 lat w godzinach - 10.30-12.00). Dzieci nie posiadające jeszcze rakiet tenisowych, mogą je wypożyczyć za symboliczną złotówkę. 31 lipca br po zajęciach odbędzie się grill dla wszystkich uczestników z okazji zakończenia szkolenia (ciepły posiłek, słodycze, napoje). „Wakacje z Tenisem” to impreza realizowana w ramach Zadania Publicznego, dotowanego przez Burmistrza Miasta Lublińca.

Zapraszamy.

 Zarząd L.T.T.


 

Lubliniec, 18.05.2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Plan Turnieju i Uroczystości z okazji 20-lecia LTT

 

24.maja 2018 r. (czwartek)

 • do godz. 17.00 - zgłoszenia do Turnieju o Puchar Burmistrza Miasta Lublińca - gra pojedyncza
 • do godz. 17.30 - zgłoszenia do Turnieju o XX-lecia LTT - gra podwójna
 • godz. 17.15 - losowanie do turnieju w grze pojedynczej
 • godz. 17.45 - losowanie do turnieju w grze podwójnej


25.maja 2018 r. (piątek)

 • rozpoczęcie gier turniejowych


26.maja 2018 r. (sobota)

 • gry turniejowe
 • od godz. 17.00 - uroczystość oraz biesiada z okazji XX-lecia LTT *


27.maja 2018 r. (niedziela)

 • gry finałowe
 • godz. 16 - dekoracja zwycięzców i zakończenie turnieju

 

 

*dla członków LTT i zaproszonych gości


 

 

Lubliniec, 13.05.2018 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Dnia 26 maja 2018 r o godz. 8.30 w Kościele Oblatów w Lublińcu odbędzie się msza św. w intencji Lublinieckiego Towarzystwa Tenisowego jego obecnych oraz zmarłych członków z okazji 20 – tej rocznicy istnienia oraz przypadającej w tym dniu uroczystości.

 


 

Lubliniec, 13. 04. 2018 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Członkom LTT przypominamy iż termin wniesienia opłat za sezon 2018 upływa z dniem 15 maja 2018 r. Wpłat możemy dokonać w biurze LTT na kortach ul. Sportowa 11 lub na konto ING Bank Śląski SA 82 1050 1155 1000 0022 0778 5243.


* osoby biorące udział w pracach przy przygotowaniu kortów do sezonu proszone są o kontakt w biurze LTT w celu rozliczenia upustu w opłacie karnetu za sezon 2018

 


 

Lubliniec, 06. 04. 2018 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Lublinieckie Towarzystwo Tenisowe zaprasza chętnych, sympatyków tenisa ziemnego do wstąpienia w szeregi naszego grona. Dla nowo wstępujących przygotowaliśmy promocję obowiązującą na sezon 2018 polegająca na przyjęciu do naszego towarzystwa bez konieczności opłaty wpisowego. LTT zapewnia swoim członkom całoroczny dostęp do kortów, ścianki treningowej, możliwość udziału w organizowanych turniejach , gwarantując miła atmosferę w otoczeniu okalającej nasze korty zieleni oraz lasu również przy naszym grillu.


Informacje można uzyskać na kortach Lubliniec ul. Sportowa 11 lub pod nr tel 606 27 12 77 ,501 251 699

 


 

Lubliniec, 06. 02. 2018 r.

 

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Lublinieckiego Towarzystwa Tenisowego zaprasza na Walne Zebranie Członków,które odbędzie się 16 marca 2018 r. ( piątek ) o godz. 17.00 w Hotel Alhar Lubliniec ul. Lisowicka 25 ( II piętro ). W przypadku braku kworum ( 50 % członków + 1 ),wyznacza się drugi termin zebrania tego samego dnia o godz. 17.15

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie ważności Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu za 2017 rok.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2017.
 10. Przyjęcie preliminarza budżetowego na rok 2018.
 11. Wybór nowego Zarządu LTT.
 12. Wybór nowej Komisji Rewizyjnej LTT.
 13. Dyskusja i wolne wnioski.
 14. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 15. Zakończenie zebrania.
Za Zarząd L.T.T.
/Witold Gruca - Prezes/