Regulamin

Regulamin korzystania z obiektów Lublinieckiego Towarzystwa Tenisowego w 2018 roku.


 1. Ogólny nadzór nad obiektami Towarzystwa sprawuje Zarząd.
 2. Korzystać z kortów mogą członkowie L.T.T. którzy opłacili składki członkowskie i wykupili karnety do gry na bieżący rok w terminie do 15 maja oraz inne osoby posiadające uprawnienia do gry (karnety godzinowe, karnety miesięczne).
 3. Korzystający z kortów powinni mieć strój sportowy oraz obuwie do gry w tenisa ziemnego.
 4. Każdy korzysta z obiektów sportowych na własne ryzyko, towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe wskutek uprawiania sportu.
 5. Każdy członek L.T.T. ma prawo do sprawdzenia innych użytkowników kortów, czy posiadają uprawnienia do gry i w razie potrzeby (pod nieobecność gospodarza kortów), do wyegzekwowania od nich należności za grę, na podstawie tabeli opłat.
 6. Wszyscy korzystający z kortów są zobowiązani do utrzymywania ich we właściwym stanie zgodnie z Instrukcją porządkowania i konserwacji nawierzchni kortów).
 7. W czasie trwania na kortach turniejów tenisowych i innych imprez organizowanych przez Zarząd, wszyscy członkowie zobowiązani są podporządkować decyzjom organizatora.
 8. Zabrania się palenia papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych na kortach tenisowych.
 9. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi wykaz opłat obowiązujących na kortach L.T.T. .
 10. Zarząd zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszego Regulaminu drogą Uchwał.
 11. Każdy członek LTT obowiązany jest do odpracowania 2 godzin podczas usuwania opadłych liści w czasie wrzesień-grudzień w uzgodnieniu z zarządem.

Instrukcja porządkowania i konserwacji nawierzchni kortów tenisowych przez ich użytkowników.


 1. Przed grą :
  • Sprawdzić, czy kort tenisowy na którym będziemy grali, jest przygotowany do gry (wyrównany i mokry).
  • O stwierdzonych nieprawidłowościach należy poinformować poprzednich użytkowników kortu, lub pod ich nieobecność, gospodarza kortów.
  • W razie potrzeby (wysuszona nawierzchnia), polać kort wodą.
 2. Po grze :
  • Wyrównać przy pomocy deski oraz siatki lub szczotki powstałe podczas gry nierówności nawierzchni kortu. Wykopane podczas równania kamyki, nawet małe (o średnicy ok. 1 cm i większe) należy usunąć z kortu.
  • Przy pomocy szczotki do linii oczyścić wszystkie linie.:
  • Polać powierzchnię kortu wodą przy pomocy zainstalowanych między kortami wężów z końcówkami. Jeżeli po nas na korcie będą grać kolejni zawodnicy – kort polewamy w stopniu umożliwiającym dalszą grę. Jeżeli po nas nie ma w najbliższym czasie zgłoszeń do gry, lub gdy nasza gra była ostatnią w tym dniu, kort polewamy intensywniej. Polewając kort zwracamy uwagę, aby polać nie tylko pole gry w obrębie linii, ale całą powierzchnię, po siatki ogrodzeniowe. Polewając kort zwracamy uwagę, aby strumień wody kierować odpowiednio wysoko, zapobiegając w ten sposób tworzeniu się kałuż i wypłukiwaniu mączki.
  • Po zakończeniu prac porządkowych na korcie, odkładamy sprzęt na swoje miejsca: siatki zawieszamy na przeznaczonych do tego celu wieszakach, szczotki i deski do równania ustawiamy w okolicy stołków sędziowskich (szczotki - włosiem do góry, aby wyschły).
  • W sprawach wątpliwych, należy zwrócić się po poradę do gospodarza kortów lub pod jego nieobecność, do kolegów z dłuższym „stażem tenisowym”.