Komunikaty 2015

Aktualne komunikaty i ogłoszenia LTT

 


 

Lubliniec, 26. 02. 2016 r.

 

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Lublinieckiego Towarzystwa Tenisowego zaprasza na Walne Zebranie Członków,które odbędzie się 18 marca 2016 r. ( piątek ) o godz. 17.00 w sali Zespołu Szkół Katolickich im. E. Stein w Lublińcu przy ul. J. Piłsudskiego 8. W przypadku braku kworum ( 50 % członków + 1) wyznacza się drugi termin zebrania tego samego dnia o godz. 17.30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie ważności Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad, z ewentualnym uwzględnieniem przedstawionych propozycji Walnego Zebrania Członków.
 5. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu za 2015 rok.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Udzielenie Zarządowi absolutorium za 2015 rok.
 10. Wybór uzupełniający ustępującego członka Zarządu – sekretarz .
 11. Przyjęcie preliminarza budżetowego na rok 2016.
 12. Rozstrzygnięcie kwestii niewywiązania się z zobowiązań wobec LTT przez organizatora turnieju rozegranego w dniach 04 – 06 września 2015 r. /statut LTT par.16 pkt.5/.
 13. Przyjęcie Regulaminu korzystania z kortów w 2016 r.
 14. Przyjęcie planu imprez sportowych na kortach w 2016 r.
 15. Dyskusja i wolne wnioski.
 16. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 17. Zakończenie zebrania.
Zarząd L.T.T.
/Witold Gruca - Prezes/

 


Lubliniec, 28.11.2015 r.

Komunikat - spotkanie opłatkowe

Zapraszamy członków LTT na spotkanie opłatkowe dnia 11 grudnia 2015r. o godzinie 17.00, które odbędzie się w klubie "Vanillia" ul.Sobieskiego 35 - przy Jednostce Wojskowej w Lublincu. Osoby zainteresowane prosimy koniecznie o potwierdzenie telefoniczne obecności do 3 grudnia 2015 pod nr telefonu 606271277 lub 501251699.

Zarząd LTT

 

 


Lubliniec, 21.09.2015 r.

Komunikat

Przełożony  turniej - zakończenie sezonu 2015 - odbędzie się w terminie 02-04 października 2015r.  Zgłoszenia do 02 października 2015 r. do godz.16.00 , losowanie 16.15, rozpoczęcie gier - po losowaniu 16.3.

 

 


 

Lubliniec, 07.09.2015 r.

 

Komunikat

 

Informujemy iż turniej tenisowy na zakończenie sezonu 2015 planowany na 11.09-13.09 odbędzie się w terminie późniejszym. O nowym terminie dostosowanym do ewent. warunków pogodowych poinformujemy osobno w komunikacie turniejowym .

 

 


 

Lubliniec, 08.03.2015 r.

 

Komunikat dla członków LTT

 

Zarząd LTT zaprasza chętnych do pomocy przy przygotowaniu kortów do sezonu. W/w prace rozpoczynamy we wtorek 10 marca o godz 16.00 Kolejne dni również ,jak oczywiscie pogoda na to pozwoli. Można również umówić się telefonicznie pod nr tel na kort lub inne (podane w zakładce -Kontakt-)

 

Zapraszamy.

 


 

Lubliniec, 23.02.2015 r.

 

Komunikat po Walnym Zebraniu

 

W trakcie Walnego Zebrania, które odbyło się dnia 19.02.2015r, został wybrany nowy Zarząd LTT w składzie:

 • Prezes - Witold Gruca,
 • Sekretarz - Małgorzata Bagan,
 • Skarbnik - Marek Grześkowiak.

 

Życzymy powodzenia w działalności na rzecz LTT.

 


 

Lubliniec, 24. 01. 2015 r.

 

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Lublinieckiego Towarzystwa Tenisowego zaprasza swoich członków na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 20 lutego br. (piątek) o godz. 17.00 w sali Zespołu Szkół Katolickich im. św. E. Stein w Lublińcu przy ul. J. Piłsudzkiego 8. W przypadku braku kworum (50% członków + 1), wyznacza się drugi termin zebrania: tego samego dnia o godz. 17.30.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie ważności Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad, z ewentualnym uwzględnieniem przedstawionych propozycji Walnego Zebrania Członków.
 5. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu za 2014 rok.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Udzielenie Zarządowi absolutorium za 2014 rok.
 10. Wybory nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej:
 11.  Przyjęcie preliminarza budżetowego na 2015 rok.
 12. Przyjęcie Regulaminu korzystania z kortów i wykazu opłat w 2015 roku.
 13. Przyjęcie planu imprez sportowych w 2015 roku.
 14. Dyskusja i wolne wnioski.
 15. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 16. Zakończenie zebrania.
Zarząd L.T.T.