Aktualności 2017

Aktualne komunikaty i ogłoszenia LTT

 

tekst alternatywny

 


 

Lubliniec, 13.10.2017 r.

KOMUNIKAT

Osoby chętne do pomocy przy sprzątaniu opadłych liści na terenie kortów, proszone są o kontakt pod nr tel 606 271 277 lub 692 812 595 lub 501 251 699.
 
Zapraszamy
Zarząd LTT.

 


 

Lubliniec, 25.09.2017 r.

KOMUNIKAT TURNIEJOWY

KOMUNIKAT TURNIEJOWY
Nazwa turnieju: TURNIEJ -ZAKOŃCZENIE SEZONU 2017
Termin: 29 - 30 września 2017 r.
Miejsce rozgrywania: KORTY TENISOWE LTT ul. SPORTOWA 11 LUBLINIEC
Organizator: LUBLINIECKIE TOWARZYSTWO TENISOWE
Zgłoszenia: DO 29.09.2017r. GODZ. 16.00 W BIURZE LTT
LUB TEL. NR: 692 812 595 lub 501 251 699
Kategorie: GRA PODWÓJNA
Osoba prowadząca: EDWARD OCHMAN
Przepisy: ZGODNIE Z REGULAMINEM TURNIEJOWYM LTT
Losowanie, ustalenie wariantów gier: PO ZAMKNIĘCIU ZGŁOSZEŃ – 29.09.2017 r. GODZ. 16.15
Liczba kortów: 3
Wpisowe: CZŁONKOWIE LTT - 10,00 zł
Nagrody: PUCHARY
INNE INFORMACJE: Rozpoczęcie gier 29.09.2017 r. godz. 16.15

Zapraszamy

Zarząd LTT.

 

 


 

Lubliniec, 28.08.2017 r.

KOMUNIKAT TURNIEJOWY

Turniej Tenisowy
Memoriał Mariana Demarczyk a odbędzie się 2 września 2017 r.
Kategoria - open
Zgłoszenia do turnieju do 1 września do godz 20.00
Losowanie 2 września godz 8.00 ,rozpoczęcie gier 9.00
Kontakt - Robert 605 615 613
Zapraszamy

Zarząd LTT.

 

 


 

Lubliniec, 20.08.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

ZAPRASZAMY CZŁONKÓW LTT NA DOROCZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 15 GRUDNIA 2017 R. O GODZ 18.00 W CAFE VANILLIA PRZY JEDNOSTCE WOJSKOWEJ W LUBLIŃCU. Zarząd LTT Prosimy o potwierdzenie przybycia do 30 listopada 2017 r. w biurze LTT lub pod nr tel 692 812 595 lub 501 251 699 9 sierpień 2017 r.

 

Zarząd LTT.

 


 

Lubliniec, 02.08.2017 r.

KOMUNIKAT TURNIEJOWY

 

KOMUNIKAT TURNIEJOWY

Nazwa turnieju: TURNIEJ NOCNY DEBLOWY
Termin: 25/26 sierpień 2017 r.
Miejsce rozgrywania: KORTY TENISOWE LTT
UL. SPORTOWA 11 LUBLINIEC
Organizator: LUBLINIECKIE TOWARZYSTWO TENISOWE
Zgłoszenia: DO 25.08.2017r. GODZ. 16.30 W BIURZE LTT LUB TEL. NR: 692 812 595 lub 501 251 699

Kategorie: GRA PODWÓJNA
INFORMACJE O TURNIEJU:
Osoba prowadząca: JACEK ŁUCZYŃSKI, EDWARD OCHMAN
Przepisy: ZGODNIE Z REGULAMINEM TURNIEJOWYM LTT
Losowanie, ustalenie wariantów gier: PO ZAMKNIĘCIU ZGŁOSZEŃ – 25.08.2017 r. GODZ. 16.45
Liczba kortów: 3
Wpisowe: CZŁONKOWIE LTT - 10,00 zł

Nagrody: PUCHARY
INNE INFORMACJE:
Rozpoczęcie gier 25.08.2017 r. godz. 17.00

 

Zarząd LTT.

 


 

Lubliniec, 04.07.2017 r.

KOMUNIKAT TURNIEJOWY

 

Nazwa turnieju: TURNIEJ O PUCHAR PREZESA LTT
Termin: 14 - 16 lipiec 2017 r.
Miejsce rozgrywania: KORTY TENISOWE LTT
UL. SPORTOWA 11 LUBLINIEC
Organizator: LUBLINIECKIE TOWARZYSTWO TENISOWE
Zgłoszenia: do 14.07.2017r. godz. 17.00 W BIURZE LTT
LUB TEL. NR: 692 812 595 lub 501 251 699

Kategorie: GRA PODWÓJNA
INFORMACJE O TURNIEJU:
Osoba prowadząca: JACEK ŁUCZYŃSKI, EDWARD OCHMAN
Przepisy: ZGODNIE Z REGULAMINEM TURNIEJOWYM LTT
Losowanie, ustalenie, wariantów gier: PO ZAMKNIĘCIU ZGŁOSZEŃ – 14.07.2017 r. GODZ. 17.15
Liczba kortów: 3
Wpisowe: CZŁONKOWIE LTT - 10,00 zł
Nagrody: PUCHARY , NAGRODY – UPOMINKI DLA UCZESTNIKÓW
INNE INFORMACJE:
Rozpoczęcie gier 14.07.2017 r. godz. 17.30

 

Zarząd LTT.

 


 

Lubliniec, 09.06.2017 r.

SZKÓŁKA TENISOWA 2017

 

Lublinieckie Towarzystwo Tenisowe w Lublińcu organizuje  szkółkę tenisową dla dzieci i młodzieży. Serdecznie zapraszamy do udziału. Więcej szczegółów tutaj.

 

Zarząd LTT.

 


 

Lubliniec, 12.05.2017 r.

Komunikat dla członków LTT

 

Ze względu na warunki atmosferyczne mające wpływ na rozpoczęcie sezonu na naszych kortach, termin wniesienia opłaty członkowskiej oraz karnetu do gry dla członków LTT zostaje wydłużony do 31 maja 2017 r.

 

Zarząd LTT.

 


 

Lubliniec, 29.03.2017 r.

Komunikat dla członków LTT

 

Rozpoczynamy prace przygotowawcze do sezonu 2017, członkowie LTT chętni do pomocy, proszeni są o przybycie na korty, najlepiej po wcześniejszym potwierdzeniu terminu z Zarządem (dane kontaktowe w zakładce "Kontakt").

 

Zapraszamy.

 


 

Lubliniec, 06.03.2017r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Lublinieckie Towarzystwo Tenisowe zaprasza chętnych, sympatyków tenisa ziemnego do wstąpienia w szeregi naszego grona. Dla nowo wstępujących przygotowaliśmy promocję obowiązującą na sezon 2017 polegająca na przyjęciu do naszego towarzystwa bez konieczności opłaty wpisowego. LTT zapewnia swoim członkom całoroczny dostęp do kortów, ścianki treningowej, możliwość udziału w organizowanych turniejach , gwarantując miła atmosferę w otoczeniu okalającej nasze korty zieleni oraz lasu również przy naszym grillu.

Informacje można uzyskać na kortach Lubliniec ul. Sportowa 11 lub pod nr tel 606 27 12 77 , 501 251 699.


Zapraszamy

Zarząd LTT

 


 

Lubliniec, 11. 02. 2017 r.

 

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Lublinieckiego Towarzystwa Tenisowego zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 3 marca 2016 r. ( piątek ) o godz. 17.00 w klubie Cafe Vanilla przy Jednostce Wojskowej w Lublińcu. W przypadku braku kworum ( 50 % członków + 1) wyznacza się drugi termin zebrania tego samego dnia o godz. 17.30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie ważności Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu za 2016 rok.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2016.
 10. Przyjęcie preliminarza budżetowego na rok 2017.
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 13. Zakończenie zebrania.
Za Zarząd L.T.T.
/Witold Gruca - Prezes/