Aktualności 2022

Aktualne komunikaty i ogłoszenia LTT

 


Lubliniec, 26.07.2022 r.


KOMUNIKAT TURNIEJOWY

 

Nazwa turnieju: TURNIEJ NOCNY LUBLINIECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO


Termin: 19 sierpień 2022 r.
Miejsce rozgrywania: KORTY TENISOWE LTT ul. Sportowa 11 Lubliniec
Organizator: LUBLINIECKIE TOWARZYSTWO TENISOWE
Osoby prowadzące: Tomasz Maniura, Jacek Łuczyński

Termin zgłoszeń: do 19 sierpień 2022 (piątek) godz. 16.30 w biurze LTT
lub tel. nr: 606 27 12 77 ,692 812 595, 605 615 613

Kategorie: GRA PODWÓJNA

Przepisy: ZGODNIE Z REGULAMINEM TURNIEJOWYM LTT

Losowanie, ustalenie wariantów gier – 19 sierpień 2022r. godz. 17.00

Rozpoczęcie gier 19 sierpień 2022 r. godz 17.30

Liczba kortów: 3
Wpisowe: członkowie LTT - 30,00 zł

Nagrody: PUCHARY

Zapraszamy
Zarząd LTT.

 


 

Lubliniec, 11.07.2022 r.

KOMUNIKAT TURNIEJOWY

Nazwa turnieju: TURNIEJ O PUCHAR PREZESA LUBLINIECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO


Termin: 22 – 24 lipca 2022 r.
Miejsce rozgrywania: KORTY TENISOWE LTT ul. Sportowa 11 LUBLINIEC
Organizator: LUBLINIECKIE TOWARZYSTWO TENISOWE
Zgłoszenia: do 22 lipca 2022 ( piątek ) do godz. 17.00 w biurze LTT
lub pod nr. tel.: 669 194 592 , 606 27 12 77 ,692 812 595


Kategorie: GRA PODWÓJNA
Osoba prowadząca: TOMASZ MANIURA, JACEK ŁUCZYŃSKI
Przepisy: ZGODNIE Z REGULAMINEM TURNIEJOWYM LTT


Losowanie, ustalenie wariantów gier - 22.07.2022 (piątek) godz. 17.15
Rozpoczęcie gier - 22.07.2022 (piątek) godz. 17.30


Liczba kortów: 3
Wpisowe: członkowie LTT - 30,00 zł, pozostali - 50,00 zł
Nagrody: PUCHARY

Zapraszamy

Zarząd LTT.


Lubliniec, 10.06.2022 r.

 

WAKACJE Z TENISEM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA KORTACH LTT
1.07 – 31.07.2022 Lubliniec ul. Sportowa 11

Lublinieckie Towarzystwo Tenisowe organizuje na swoich kortach od 1 lipca do 31 lipca zajęcia sportowe dla dzieci - „Wakacje z Tenisem”. Zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 9.00 do 12.00 (grupa młodsza 6-11 lat w godzinach 9.00-10.30 oraz grupa starsza - 12-16 lat w godzinach - 10.30-12.00).

28 lipca po zajęciach odbędzie się grill dla wszystkich uczestników z okazji zakończenia szkolenia (ciepły posiłek, słodycze, napoje ,upominki). „Wakacje z Tenisem” to impreza realizowana w ramach Zadania Publicznego, dotowanego przez Burmistrza Miasta Lublińca.

Zapraszamy 

Lubliniec, 25.05.2022 r.

KOMUNIKAT TURNIEJOWY

Nazwa turnieju: TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

z okazji 750 lat Miasta Lublińca

Termin: 3 – 5 czerwca 2022 r.
Miejsce rozgrywania: KORTY TENISOWE LTT ul. Sportowa 11 LUBLINIEC
Organizator: LUBLINIECKIE TOWARZYSTWO TENISOWE
Zgłoszenia: 2 czerwca 2022 ( czwartek ) do godz. 20.00 w biurze LTT
lub pod nr. tel.: 606 27 12 77, 692 812 595


Kategorie: GRA PODWÓJNA
Osoba prowadząca: EDWARD OCHMAN, JACEK ŁUCZYŃSKI
Przepisy: ZGODNIE Z REGULAMINEM TURNIEJOWYM LTT


Losowanie, ustalenie wariantów gier - 3.06.2021 (piątek) godz. 17.00
Rozpoczęcie gier - 3.06.2021 (piątek) godz. 17.30


Liczba kortów: 3
Wpisowe: członkowie LTT - 30,00 zł, pozostali - 50,00 zł
Nagrody: PUCHARY

Zapraszamy

Zarząd LTT.

 


 

Lubliniec, 25. 02. 2022 r.

 

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Lublinieckiego Towarzystwa Tenisowego zaprasza na Walne Zebranie Członków,które odbędzie się 8 kwietnia 2022 r. ( piątek ) o godz. 17.00 w Zespole Szkół im. Św. Edyty Stein przy ul. Piłsudskiego 8 w Lublińcu. W przypadku braku kworum ( 50 % członków + 1 ), wyznacza się drugi termin zebrania tego samego dnia o godz. 17.15

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie ważności Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu za 2020 i 2021.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LTT.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Udzielenie Zarządowi LTT absolutorium za rok 2020 i 2021.
 10. Przyjęcie preliminarza budżetowego na rok 2022.
 11. Wybór nowego Zarządu LTT.
 12. Wybór nowej Komisji Rewizyjnej LTT.
 13. Dyskusja i wolne wnioski.
 14. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 15. Zakończenie zebrania.
Zarząd L.T.T.