Aktualności 2020

Aktualne komunikaty i ogłoszenia LTT


 


 

Lubliniec, 05.03.2021 r.

Z A W I A D O M I E N I E

W związku z obecną sytuacją pandemii Covid-19 oraz obostrzeniami z tym związanymi zwołanie Walnego Zebrania LTT zostaje odłożone w czasie do momentu, aż uwarunkowania epidemiologiczne na to pozwolą. Wszelkie opłaty oraz uzgodnienia z nadchodzącym sezonem tenisowym 2021 pozostają na tym samym poziomie jak w 2020 r. Patrz regulaminem Opłat LTT na 2020r. Członkowie chętni do pomocy w pracach na kortach z rozpoczęciem nowego sezonu proszeni są kontakt tel na przełomie marca/kwietnia pod nr tel 606 27 12 77
 
 
 
Zarząd LTT.

 

 

 


 

 

 

Lubliniec, 8.12.2020 r.
tekst alternatywny

Członkom Lublinieckiego Towarzystwa Tenisowego
wraz z Rodzinami oraz Wszystkim Sympatykom,
dużo Zdrowia, Wszelkiej Pomyślności oraz satysfakcji
i sukcesów tenisowych w roku 2021
życzy Zarząd LTT.

 


 

Lubliniec, 8.09.2020 r.

KOMUNIKAT TURNIEJOWY


TURNIEJ NOCNY LUBLINIECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO


Termin: 18 wrzesień 2020 r.
Miejsce rozgrywania: KORTY TENISOWE LTT ul. Sportowa 11 LUBLINIEC
Organizator: LUBLINIECKIE TOWARZYSTWO TENISOWE
Zgłoszenia: 17 wrzesień 2020 ( czwartek ) do godz. 17.00 w biurze LTT lub pod nr. Tel.: 606 27 12 77 ,692 812 595 , 501 251 699
Kategorie: GRA PODWÓJNA
Osoba prowadząca: EDWARD OCHMAN, JACEK ŁUCZYŃSKI
Przepisy: ZGODNIE Z REGULAMINEM TURNIEJOWYM LTT
osowanie, ustalenie wariantów gier: Po zamknięciu zgłoszeń – 17.09.2020 godz . 18.00 (czwartek)
Liczba kortów: 3
Wpisowe: członkowie LTT - 30,00 zł
Nagrody: PUCHARY
INNE INFORMACJE: Rozpoczęcie gier 18.09.2020 (piątek) godz 17.00


Zapraszamy

Zarząd LTT.

 


 

Lubliniec, 29.07.2020 r.

KOMUNIKAT TURNIEJOWY


TURNIEJ O PUCHAR PREZESA
LUBLINIECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO

Nazwa turnieju: Turniej o Puchar Prezesa LTT

Termin: 14 – 16 sierpnia 2020 r.
Miejsce rozgrywania: KORTY TENISOWE LTT ul. Sportowa 11 LUBLINIEC
Organizator: LUBLINIECKIE TOWARZYSTWO TENISOWE
Zgłoszenia: 13 sierpnia 2020 ( czwartek ) do godz. 17.00 w biurze LTT
lub pod nr. tel.: 606 27 12 77, 692 812 595 lub 501 251 699
Kategorie: GRA PODWÓJNA
Osoba prowadząca: EDWARD OCHMAN, JACEK ŁUCZYŃSKI
Przepisy: ZGODNIE Z REGULAMINEM TURNIEJOWYM LTT
Losowanie, ustalenie wariantów gier: PO ZAMKNIĘCIU ZGŁOSZEŃ – 13.08.2020
Liczba kortów: 3
Wpisowe: członkowie LTT - 30,00 zł, pozostali - 50,00 zł
Nagrody: PUCHARY
INNE INFORMACJE: Rozpoczęcie gier 14.08.2020 (piątek) godz 17.30


Zapraszamy

Zarząd LTT.

 


 

Lubliniec, 16.07.2020 r.

KOMUNIKAT TURNIEJOWY (nowy termin)

Nazwa turnieju: TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
finansowany jako zadanie publiczne

Termin: 24 – 26 lipiec 2020 r.
Miejsce rozgrywania: KORTY TENISOWE LTT ul. Sportowa 11 LUBLINIEC
Organizator: LUBLINIECKIE TOWARZYSTWO TENISOWE
Zgłoszenia: 23 lipiec 2020 ( czwartek ) do godz. 17.00 w biurze LTT
lub pod nr. tel.: 606 27 12 77, 692 812 595 lub 501 251 699
Kategorie: GRA PODWÓJNA
Osoba prowadząca: EDWARD OCHMAN, JACEK ŁUCZYŃSKI
Przepisy: ZGODNIE Z REGULAMINEM TURNIEJOWYM LTT
Losowanie, ustalenie wariantów gier: PO ZAMKNIĘCIU ZGŁOSZEŃ – 23.07.2020
Liczba kortów: 3
Wpisowe: członkowie LTT - 30,00 zł,  pozostali - 50,00 zł
Nagrody: PUCHARY
INNE INFORMACJE: Rozpoczęcie gier 24.07.2020 (piątek) godz 17.30


Zapraszamy

Zarząd LTT.

 


 


Lubliniec, 28.04.2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Niniejszym zawiadamiamy, iż ze względu na postanowienie o wstrzymaniu dofinansowania ze strony Urzędu Miejskiego w Lublińcu dla Naszego Towarzystwa, odpłatności od członków LTT za sezon 2020r będą pobierane w dniu rozpoczęcia gry na kortach. Członkowie rezygnujący z w/w opcji będą rozliczani na bieżąco w systemie godzinowym zgodnie z Regulaminem Opłat LTT na 2020r. Pobierane opłaty nie będą odliczane ani łączone z ewent. późniejszymi wpłatami członkowskimi i karnetami.
 
Zarząd LTT.

 


 

 

Lubliniec, 11. 02. 2020 r.

 

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Lublinieckiego Towarzystwa Tenisowego zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 6 marca 2020 r. o godzinie 17.00 w Zespole Szkół im. Św. E.Stein ul. Piłsudskiego 8 w Lublińcu . W razie braku kworum ( 50 % członków + 1 ) wyznacza się drugi termin zebrania tego samego dnia o godz. 17. 15.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie ważności Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LTT.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Udzielenie Zarządowi LTT absolutorium za rok 2019.
 10. Przyjęcie preliminarza budżetowego na rok 2020.
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 13. Zakończenie zebrania.
Za Zarząd L.T.T.