Aktualności 2019

Aktualne komunikaty i ogłoszenia LTT

 


 


Lubliniec, 02.10.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszamy członków Lublinieckiego Towarzystwa Tenisowego na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 13 grudnia 2019 roku godz.18.00 w lokalu Niebieskie Migdały ( była Szuflada ) w Lublińcu ulica Strażacka 12. Chętnych prosimy o potwierdzenie swojej obecności do 30 listopada 2019 r w biurze LTT lub telefonicznie pod którymś z numerów: 606271277, 501 251 699.

 
Zarząd LTT.

 


 

Lubliniec, 14.08.2019 r.

KOMUNIKAT TURNIEJOWY

Nazwa turnieju: TURNIEJ NOCNY DEBLOWY
Termin: 23 sierpień 2019 r.
Miejsce rozgrywania: KORTY TENISOWE LTT ul. Sportowa 11 LUBLINIEC
Organizator: LUBLINIECKIE TOWARZYSTWO TENISOWE
Zgłoszenia do 23.08.2018r. godz. 17.00 w biurze LTT
lub pod nr. tel.: 692 812 595 lub 501 251 699
Kategorie: GRA PODWÓJNA
Osoba prowadząca: JACEK ŁUCZYŃSKI
Przepisy: ZGODNIE Z REGULAMINEM TURNIEJOWYM LTT
Losowanie, ustalenie wariantów gier: PO ZAMKNIĘCIU ZGŁOSZEŃ – 23.08.2019 r. GODZ. 17.15
Liczba kortów: 3
Wpisowe: CZŁONKOWIE LTT - 20,00 zł
Nagrody: PUCHARY
INNE INFORMACJE: Rozpoczęcie gier 23.08.2019 r. godz. 17.30


Zapraszamy

Zarząd LTT.

 

 


Lubliniec, 12.07.2019 r.

Komunikat turniejowy

 

Nazwa turnieju: TURNIEJ O PUCHAR PREZESA LTT
Termin: 26 - 28 lipiec 2019 r.
Miejsce rozgrywania: KORTY TENISOWE LTT ul. Sportowa 11 Lubliniec
Organizator: LUBLINIECKIE TOWARZYSTWO TENISOWE
Zgłoszenia: DO 26.07.2019r. GODZ. 17.00 w biurze LTT lub tel. nr: 606271277 lub 692 812 595

Kategorie: GRA PODWÓJNA
Osoba prowadząca: JACEK ŁUCZYŃSKI, EDWARD OCHMAN
Przepisy: ZGODNIE Z REGULAMINEM TURNIEJOWYM LTT

Losowanie, ustalenie wariantów gier: PO ZAMKNIĘCIU ZGŁOSZEŃ – 26.07.2019 r. GODZ. 17.15
Liczba kortów: 3
Wpisowe: CZŁONKOWIE LTT - 20,00 zł
Nagrody: PUCHARY

Rozpoczęcie gier 26.07.2019 r. godz. 17.30

Zapraszamy na grilla 26.07.2019 ( piątek ) o godz 19.30

 


Lubliniec, 24.06.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE - "Wakacje z tenisem"

 

Doroczne zajęcia tenisowe dla dzieci i młodzieży ,,Wakacje z tenisem" na naszych kortach przy boisku ,,Unii” odbywać się będą w każdy wtorek i czwartek począwszy od 2 lipca do 1 sierpnia 2019 r. w godzinach 9.00 – 12.00.
Uczestnikom nie posiadającym rakiet tenisowych udostępniamy je na zajęciach.

Zapraszamy


 


Lubliniec, 18.06.2019 r.

Komunikat turniejowy

 

Nazwa turnieju: MEMORIAŁ MARIANA DEMARCZYKA
Termin: 29 - 30 Czerwiec 2019 r.
Miejsce rozgrywania: KORTY TENISOWE LTT ul. Sportowa 11 Lubliniec
Organizator: LUBLINIECKIE TOWARZYSTWO TENISOWE
Termin zgłoszeń: do 28.06.2019 r. godz. 20.00 W biurze LTT lub tel. nr: 605615613 lub 692 812 595

Kategorie: GRA POJEDYNCZA
Osoba prowadząca: Robert Armata
Przepisy: ZGODNIE Z REGULAMINEM TURNIEJOWYM LTT
 
Losowanie, ustalenie wariantów gier: 29.06.2019 r. GODZ. 8.30
 
Liczba kortów: 3
Wpisowe: CZŁONKOWIE LTT - 20,00 zł inni – 50,00 zł
 
Nagrody: PUCHARY

Rozpoczęcie gier 29.06.2019 r. godz. 9.00
 
Uczestników turnieju zapraszamy na spotkanie przy grillu w sobotę 29 czerwca 2019
o godzinie 18.00


 


Lubliniec, 10.06.2019 r.

Komunikat turniejowy

 

Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
odbędzie się w terminie: 14 - 16 CZERWIEC 2019 r.
Pozostałe warunki pozostają bez zmian.Lubliniec, 2..06.2019 r.

Komunikat turniejowy

 

Nazwa turnieju: TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Termin: 07 - 09 CZERWIEC 2019 r.
Miejsce rozgrywania: KORTY TENISOWE LTT
UL. SPORTOWA 11 LUBLINIEC
Organizator: LUBLINIECKIE TOWARZYSTWO TENISOWE
 
Zgłoszenia: DO 07.06.2019r. GODZ. 17.00 W BIURZE LTT
LUB TEL. NR: 692 812 595 lub 501 251 699
 
Kategorie: GRA POJEDYNCZA
INFORMACJE O TURNIEJU: Osoba prowadząca: JACEK ŁUCZYŃSKI, EDWARD OCHMAN
 
Przepisy: ZGODNIE Z REGULAMINEM TURNIEJOWYM LTT
 Losowanie, ustalenie wariantów gier: PO ZAMKNIĘCIU ZGŁOSZEŃ – 07.06.2019 r. GODZ. 17.15
 
Liczba kortów: 3
 
Wpisowe: CZŁONKOWIE LTT - 20,00 zł
POZOSTALI - 40,00 zł
 
Nagrody: PUCHARY
INNE INFORMACJE:
 
Rozpoczęcie gier 07.06.2019 r. godz. 17.30
 
Uczestników turnieju zapraszamy na grilla 7 czerwca – 19.30 (piątek)
Wręczenie pucharów – 9 czerwiec godz 15.00 (niedziela)

 


Lubliniec, 12.05.2019 r.

Komunikat dla członków LTT

 

Ze względu na warunki atmosferyczne mające wpływ na rozpoczęcie sezonu na naszych kortach, termin wniesienia opłaty członkowskiej oraz karnetu do gry dla członków LTT zostaje wydłużony do 31 maja 2019 r.

 

Zarząd LTT.

 


 

Lubliniec, 05. 05. 2019 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Członkom LTT przypominamy, iż termin wniesienia opłat za sezon 2019 upływa z dniem 15 maja. Wpłat możemy dokonać w biurze LTT na kortach ul. Sportowa 11 lub na konto ING Bank Śląski SA 82 1050 1155 1000 0022 0778 5243.

 


 

Lubliniec, 04.03.2019 r.

D Z I E Ń   T E N I S A

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Tenisa dla członków LTT i nie tylko życzy

 
Zarząd LTT.

 


 

Lubliniec, 17. 02. 2019 r.

 

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Lublinieckiego Towarzystwa Tenisowego zaprasza na Walne Zebranie Członków,które odbędzie się 8 marca 2019 r. ( piątek ) o godz. 17.00 w Zespole Szkół im. Św. Edyty Stein przy ul. Piłsudskiego 8 w Lublińcu. W przypadku braku kworum ( 50 % członków + 1 ), wyznacza się drugi termin zebrania tego samego dnia o godz. 17.15

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie ważności Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LTT.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Udzielenie Zarządowi LTT absolutorium za rok 2018.
 10. Przyjęcie preliminarza budżetowego na rok 2019.
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 13. Zakończenie zebrania.
Za Zarząd L.T.T.
Witold Gruca