Opłaty 2022

Wykaz opłat obowiązujących na kortach Lublinieckiego Towarzystwa Tenisowego w 2021 roku.
 
Stanowi on integralną część regulaminu korzystania z kortów obowiązujących na kortach L.T.T.

 

Opłaty członkowskie.

   1. Dzieci do lat 16
    • składka członkowska - 50,- zł + karnet do gry - 50,- zł
   2. Młodzież ucząca się (16 -24 lat)
    • wpisowe (dla nowo przyjętych) - 20,- zł
    • składka członkowska - 100,- zł,
    • karnet do gry - 100,- zł + praca na rzecz L.T.T. - 4 godz *
   3. Dorośli (do 70 lat)
    • wpisowe (dla nowo przyjętych) - 100,- zł,:
    • składka członkowska - 200,- zł,
    • karnet do gry - 200,- zł + praca obowiązkowa na rzecz L.T.T. - 7 godz *
   4. Dorośli (od 70 lat)
    • wpisowe (dla nowo przyjętych) - 50,- zł,:
    • składka członkowska - 200,- zł.

Opłaty dla pozostałych osób.

    • Karnet do gry na 1 miesiąc - 150 zł
    • Karnet do gry na 1 miesiąc - młodzież ucząca się (16 – 24 lat) - 90 zł
    • Karnet do gry na 1 miesiąc - dzieci do lat 16 - 50 zł
   1. Godzinowe karnety do gry (dla 1 osoby, za 1 godz. gry na korcie).
    •     Dzieci do lat 16 - 5,00 zł
    •     Młodzież ucząca się (od 16 do 24 lat) - 7,50 zł
    •     Dorośli - 10,00 zł

Opłaty inne.

    •     Oświetlenie elektryczne 1 kortu tenisowego 10 zł/godz
    •     Wypożyczenie automatu wyrzucającego piłki 15 zł/godz
    •     Udział w turnieju – członek LTT 30 zł/osob
    •     Udział osoby w turnieju (nie będącej członkiem LTT)50 zł/osob

Uwagi :

     1. Jedna godzina wynajmu kortu to 55 min. gry i 5 min. porządkowania kortu (równanie nawierzchni szczotką/siatką, czyszczenie linii, polewanie wodą).
     2. Osoby wykupujące roczne i miesięczne karnety do gry, posiadają takie same prawa korzystania z kortów jak członkowie.
     3. Karnety do gry są imienne, dlatego mogą z nich korzystać wyłącznie te osoby, które je wykupiły.
     4. Członkowie mają pierwszeństwo do korzystania z kortów i mają prawo do ich rezerwacji w dziennym harmonogramie gier, w przeddzień lub w dniu gry, na okres 1,5 godz. (gra pojedyncza) lub na okres 3 godz. (gra podwójna).
     5. Powyższe limity czasowe dotyczą również członków - instruktorów tenisa, prowadzących na kortach naukę gry z uczniami.
     6. W przypadku wolnych kortów, członkowie mogą korzystać z nich bez ograniczeń czasowych.
     7. Do nauki gry z instruktorem przeznaczony jest kort nr 4.
     8. Do gry treningowej z użyciem maszyny - automatu wyrzucającego piłki, wyznacza się kort nr 4, lub (jeśli kort nr 4 jest zajęty) - kort nr 1.
     9. Zarząd może zadecydować o możliwości rezerwacji kortów tenisowych w przeddzień lub w dzień gry, przez osoby z zewnątrz (nie będące członkami L.T.T.).
     10. Organizator turnieju tenisowego może korzystać maksymalnie z trzech kortów do gry,oraz wpłaca kaucję w wysokości 20 zł/godz/kort za przewidywany czas trwania gier. Kaucja podlega zwrotowi na zakończenie turnieju.

 

* ekwiwalent finansowy za 1 / godz pracy = 20 zł